บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในตำบลท่าลาด

05 มี.ค. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมออกให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในตำบลท่าลาด ตลอด 24 ชั่วโมง

👉 เจ็บป่วยฉุกเฉิน ☎️ 0-4400-2112 โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกบริการเป็น 2 ทีม
📞 ทีมกุหลาบหิน
-นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ (ไม้) 080-3677709
-นางสาวกิตติมา ผสมสัตย์ (มิ้น) 061-4245882
-นายลัทธพล เยี่ยงไธสง (เก๋ง) 096-6010136
📞 ทีมกุหลาบขาว
-นายรังสัน จาบไธสง (สัน) 093-1163788
-นายภาณุพงศ์ นวนประโคน (หลิว) 086-3831872
-นายอรรถวิทย์ โกพิมาย (โจ) 093-3923262
หรือสายตรงผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 081-9994110
หากไม่ได้รับการบริการแจ้งปลัดอบต. 099-3536396