ซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมวางท่อ 0.30 เมตร 7 ท่อน บ้านนาสีนวลไปหนองนาดี

28 ก.ค. 65

                      วันที่ 28  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโครงการถนนดินพร้อมวางท่อ 0.30 เมตร 7 ท่อน  บ้านนาสีนวลไปหนองนาดี