ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) บ้านอุดมสุข (บ้านหนองรู) หมู่ที่ 16

02 ต.ค. 65

                             วันที่ 2 ตุลาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) บ้านอุดมสุข (บ้านหนองรู) หมู่ที่ 16

                            👉 ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวตำบลท่าลาด

                           #ด้วยความห่วงใย จาก คณะผู้บริหาร และทีมงาน อบต.ท่าลาด