ฉีดพ่นน้ำคลอรีนเพื่อทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82

23 มิ.ย. 64

                       วันที่  23  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำคลอรีนเพื่อทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82  เพื่อป้องกันและลดก่รแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19