ฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นที่ภายในหมู่ที่ 10 บ้านหนองตะคลอง

09 มิ.ย. 64

                       วันที่  9  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและกองสาธารณสุขฯ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในหมู่ที่ 10 บ้านหนองตะคลอง ด้วยการพ่นฆ่าเชื้อโควิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และติดป้ายห้ามการเข้าออกบ้านที่อยู่ระหว่างกักตัว