กิจกรรมเต้นออกกำลังกายกลางแจ้ง ทุกวันพุธเพื่อออกกำลังกายและรับวิตามิน D เสริมสร้างภูมิต้านทานโควิด-19 ครั้งที่ 2

25 ส.ค. 64

                       👉  วันที่  25  สิงหาค ม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  จัดกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้ง ของทุกวันพุธ ครั้งที่ 2 เวลา 08.30-09.00 น. เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ออกกำลังกาย & รับวิตามินดีจากแสงแดด เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและเสริมสร้างภูมิต้านทานโควิด-19 และป้องกันโรคกระดูกพรุน