กิจกรรมน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

13 ต.ค. 65

                      วันที่  13  ตุลาคม  2565   นายดำรงศักดิ์   นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565  ณ วัดโนนยอสามัคคีธรรม ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา