กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ใน อบต.ท่าลาด

05 มี.ค. 64

                      เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ในหน่วยงาน ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564