การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

19 ต.ค. 65

                          วันที่  19  ตุลาคม  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมการประชุม