่ซ่อมแซมถนน บริเวณทางเข้าบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 และแยกทางไปโรงเรียนท่าลาด หมู่ที่ 1

24 ธ.ค. 63

                            เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ซ่อมแซมถนน บริเวณทางเข้าบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 และแยกทางไปโรงเรียนท่าลาด หมู่ที่ 1 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจรในบริเวณดังกล่าว โดยมีนายวชิรวิทย์  ยอดทอง  นายอนันต์  ปะลาธิตัง  นายสาธิต  จันทร์จรัส  และนายธนชาติ  น้อยบรรเทา เป็นผู้ออกปฏิบัติงาน