โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565

20 ก.ย. 65

                       วันที่ 20 กันยายน 2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลุงประดู่  เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ โคกป่าช้า บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13