โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดีมีสุข  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

12 ก.ค. 65

                      วันที่  12  กรกฎาคม  2565   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดีมีสุข  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องโรคเหงือกอักเสบ โรคฟันผุในเด็ก มีการสาธิตการแปรงฟันให้กับนักเรียน