โครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน กิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ก.ค. 65

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หนองตาไกล้ หมู่ที่ 1  บ้านท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง ดร.สุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยส่วนราชการตาง ๆ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับและร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ เพื่อรักษาระบบนิเวศและความสมดุลทางน้ำทำให้แหล่งน้ำเกิดความอุดมสมบูรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลท่าลาด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่