โครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2565 “กิจกรรมปลูกไผ่ และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฝากไว้ให้ลูกหลาน” บริเวณที่สาธารณประโยชน์ เหวผะงาด บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8

18 พ.ค. 65

                          วันที่  18  พฤษภาคม  2565   นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ผู้นำหมู่บ้าน กศน.อำเภอชุมพวง เกษตรอำเภอชุมพวง ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว ประชาชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1800 ต้น ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ เหวผะงาด บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 ตามโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2565 “กิจกรรมปลูกไผ่ และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฝากไว้ให้ลูกหลาน” โดยมีนายศิริโรฒม์  ศิลป์ประกอบ  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธี