โครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน

27 ม.ค. 65

                          วันที่  27  มกราคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน เพื่อดูแลรักษาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ณ คลองอีสานเขียว บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 โดยนายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส  นายอำเภอชุมพวง เป็นประธาน และนางอุมาภรณ์ ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จิตอาสาต้านภัยแล้ง และประชาชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รวม 80 คน