โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

16 ก.พ. 64

                      เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2564  นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  นางสาวดวงจิตร์  ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัด   นางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง   นางสาวอาภาศิริ  ขจรภพ ผู้อำนวยการกองคลัง  และนางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ วัดป่าสบายใจ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าลาด จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวง