โครงการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปีงบประมาณ 2566

24 ธ.ค. 65

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้าวตามพ่อ ตำบลหนองขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุลี