โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ  2565 หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 8 และ 12

09 ส.ค. 65

                   วันที่  5 – 6 และวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ  2565  ณ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 8 และ 12 โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ