โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ  2565  ณ บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9

11 ส.ค. 65

                   วันที่  11  สิงหาคม 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ  2565  ณ บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9  โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ