โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

09 ก.ย. 65

                       วันที่  8 – 9  กันยายน  2565   กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 61 คน  โดยได้จัดให้มีการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม