โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565

14 ก.ย. 65

                        วันที่  14  กันยายน  2565   นายดำรงศักดิ์   นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข เป็นผู้ให้ความรู้