โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2563

27 ธ.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2563 จุดบริการประชาชนตั้งอยู่ ณ สามแยกโคกตอง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา