โครงการปลูกหญ้าแฝก “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ก.ค. 65

                       วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  นายสมเกียรติ   วิริยะกุลนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย  นายนิมิต  ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง ดร.สุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ณ ริมสระน้ำหนองตะไกล้ หมู่ที่ 1 บ้านท่าลาด ตามโครงการปลูกหญ้าแฝก “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด