โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านสองคอน หมู่ที่ 16

13 ก.ย. 65

                              วันที่  13  กันยายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านสองคอน หมู่ที่ 16 โดยมีนายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  นายจักรกรัตน์ แก้วมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชุมพวง และประชาชนบ้านสองคอน เข้าร่วมโครงการ