โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8

12 ก.ย. 65

                       วันที่  12  กันยายน 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 โดยมีนายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  นายหนา โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชุมพวง และประชาชนบ้านหนองปรือแก้ว เข้าร่วมโครงการ