โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7

12 ก.ย. 65

                       วันที่  12  กันยายน 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชุมพวง และประชาชนบ้านลุงประดู่ เข้าร่วมโครงการ