โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าลาด

14 ก.พ. 65

                       วันที่  14  กุมภาพันธ์  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าลาด โดยนายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานเปิดโครงการ และประชาชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รวม 50 คน