โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11

06 ก.ย. 65

                       วันที่  6  กันยายน 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 โดยมีนายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  นายหนา โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด และประชาชนบ้านหนองทุ่ม เข้าร่วมโครงการ