โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17

22 ก.ค. 65

                       วันที่  22  กรกฎาคม 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 โดยมีนายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด นายหนา โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพะงาด และประชาชนบ้านอุดมสุข เข้าร่วมโครงการ