โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

28 ก.ย. 65

                        วันที่  28  กันยายน  2565   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด จัดโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีพระครูกมลสารธรรม เจ้าอาวาสวัดเกาะท่าลาด เป็นวิทยากร