โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ท่าลาดคัฟ” ประจำปีงบประมาณ 2563

28 ต.ค. 62

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ท่าลาดคัฟ”ประจำปีงบประมาณ2563 โดยมีนักกีฬาและกองเชียร์แต่ล่ะหมู่บ้านเข้าร่วมกว่า 2000 คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกคุ่ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา