โครงการคุณแม่วัยใส ประจำปี 2565

13 ก.ย. 65

                           วันที่  13  กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดอบรมโครงการคุณแม่วัยใส ประจำปี 2565  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยนายเด่น   ประคองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) กล่าวต้อนรับ นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน และนายดำรงศักดิ์   นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานเปิดโครงการ