โครงการคุณแม่วัยใส ประจำปี 2564

24 ธ.ค. 63

                    เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดอบรมโครงการคุณแม่วัยใส ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนท่าลาด วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยนายทรงศิลป์   ธรรมวิภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลาด กล่าวต้อนรับ นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน และนางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประธานเปิดโครงการ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง เป็นวิทยากรอบรม