โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑ เส้นกลางหมู่บ้านจากแยกถนนลาดยางไปทางทิศตะวันตก

09 ธ.ค. 63

                  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑ เส้นกลางหมู่บ้านจากแยกถนนลาดยางไปทางทิศตะวันตก โดยมีนางวัลภา  โกติรัมย์  นางสาวพิกุล  เยี่ยงไธสง  และนายประสิทธิ์  สุขสุทธิ์  เป็นกรรมการตรวจรับฯ  และมีนางสาวศุจินธร   ศรีทรัพย์  เป็นช่างควบคุมงาน