โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านท่าลาด หมู่ 1 เส้นหน้าบ้าน นายตี่รถไถ

21 ม.ค. 65

                        👉 วันที่ 21 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านท่าลาด หมู่ 1 เส้นหน้าบ้าน นายตี่รถไถ