โครงการการฝึกอบรมหนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

31 ส.ค. 65

                        วันที่  31  สิงหาคม  2565   นายดำรงศักดิ์   นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการการฝึกอบรมหนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรชุมพวง เป็นผู้ให้ความรู้