เตรียมงานโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565

17 ก.ย. 65

                   วันที่  17 กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  มอบหมายนายศุภเชษฐ์  สุรีรัมย์  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกสำรวจสถานที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ โคกป่าช้า บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 เพื่อเตรียมงานโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 20 กันยายน 2565