เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

05 ธ.ค. 63

                  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกตรวจสอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายวีรภัทร   แทนสอ  นายสงบ  เบ้าสองสี  และนายธนชาติ   น้อยบรรเทา  ออกตรวจสอบ