เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

05 ม.ค. 66

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่นางทองพูน ผมหอม ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา