เข้ารับพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์สงขลาที่สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา เขต 3 เพื่อจัดเตรียมโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2565

22 มิ.ย. 65

                         วันที่  22 มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  มอบหมายนายศุภเชษฐ์  สุรีรัมย์  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้ารับพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์สงขลาที่สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา เขต 3  จำนวน  10,000 ต้น  เพื่อจัดเตรียมโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2565