เก็บระดับถนนเดิมจากบ้านสองคอน ม.16 ไปหนองแร้งเฒ่า

02 พ.ย. 65

  วันที่  28  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกเก็บระดับถนนเดิมจากบ้านสองคอน ม.16 ไปหนองแร้งเฒ่า