เก็บระดับถนนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15

20 ต.ค. 65

                      วันที่  20  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เก็บระดับถนนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15  โดยมีนายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ติดตามดูงาน