เก็บระดับถนนนดินหินคลุกบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1

18 ต.ค. 65

                           วันที่  18  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เก็บระดับถนนนดินหินคลุกบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1  โดยมีนายหนา  โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ติดตามดูงาน