ออกไปสำรวจแหล่งน้ำบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2  ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 5

22 มิ.ย. 65

                       👉 วันที่ 22  มิถุนายน  2565  นายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และนายมนูญ  ณ นคร ได้ออกไปสำรวจแหล่งน้ำบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2  ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 5