ออกไปตัดต้นไม้ล้มทับเส้นทางการจราจรสะพานบ้านเหล่าจั่นไปบ้านบง

19 ก.ค. 65

                               วันที่  19  กรกฎาคม  2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับมอบหมายออกไปตัดต้นไม้ล้มทับเส้นทางการจราจรสะพานบ้านเหล่าจั่นไปบ้านบง