ออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางถนนเส้นบ้านโคกตอง – บ้านท่าลาด

29 ก.ย. 65

                             วันที่  29  กันยายน  2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับมอบหมายออกไปตัดต้นไม้ล้มขวางถนนเส้นบ้านโคกตอง – บ้านท่าลาด