ออกแก้ไขปัญหาถนนเป็นร่องเบื้องต้น โดยการลงหินคลุก ตรงทางเลี้ยวฝั่งขวาของ โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3

03 ต.ค. 65

                                 วันที่  3  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกแก้ไขปัญหาถนนเป็นร่องเบื้องต้น โดยการลงหินคลุก ตรงทางเลี้ยวฝั่งขวาของ โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3