ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย 19 หลังคาเรือน

22 มี.ค. 64

                      วันที่  22  มีนาคม  2564    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และนางสาวดวงจิตร์  ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยผู้นำในพื้นที่ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2564   ในเบื้องต้นมี บ้านหนองทุ่ม 4 หลังคาเรือน บ้านหนองขาม 11 หลังคาเรือน และบ้านอุดมสุข 4 หลังคาเรือน   รวม 19 หลังคาเรือน