ออกเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจสอบข้อมูลเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส

12 มี.ค. 64

                      วันที่  12  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจสอบข้อมูลเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส รายเด็กหญิงจินดารัตน์ บุญกำเนิด หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป ในการนี้นางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น