ออกหน่วยบริการอำเภอชุมพวงยิ้ม…เคลื่อนที่

12 ก.ย. 61

เนื่องในวันที่ 12 กันยายน 2561 อำเภอชุมพวง โดยนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง พร้อมด้วยหน่วยราชการทุกหน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยการนำของ นายประเสริฐ ขาวสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมข้าราชการ พนักงานส่วนต่างๆ ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ อำเภอชุมพวงยิ้ม…..เคลื่อนที่ ณ วัดใหม่สุขาราม หมู่ 5 บ้านนาสีนวล ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ชาวตำบลท่าลาด มีความยินดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทุุกส่วนงานทางอำเภอชุมพวง พร้อมหน่วยราชการต่างๆได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้